FAIR PLAY I UPPLANDSFOTBOLLEN

Vår Fair Play Policy i Skepptuna IK

Det viktigaste i vår förening att uppnå är att alla ska trivas och att det då återspeglas under aktiviteterna.

Ledare/tränare gör gruppindelning vid övningar så att ingen lämnas utanför.

Man ska visa respekt och ha en bra laganda.

Alla uppträder schysst och som arrangör är i god tid och hälsar motståndarlaget välkommet.

Våra fem ledstjärnor är:

Alla är goda föredömen,

alla har samma rätt att deltaga,

att vi tackar motståndare och domare efter match,

respektera motståndare och domarbeslut,

och att vi använder ett vårdat språk på och utanför planen.

Oavsett om vi vinner eller förlorar en match tackar man alltid motståndarlaget och domaren för en god match.

För att ge vår klubb ett bra rykte ska ska vi följa våra fem ledstjärnor och alltid

tänka på att vi är klubbrepresentanter när vi bär klubbens kläder.

 

Vi informerar alla klubbmedlemmar om våra ledstjärnor och vi vill att

ledare, tränare och föräldrar uppträder enligt vår policy.

 

Om någon bryter mot överenskomna regler så tas det i första hand upp i

det berörda laget med berörda parter, därefter diskuteras det på

nästkommande sektionsmöte. Det är en stående punkt på dagordningen.

 

Vi utvärderar policyn årligen efter spelad säsong.

 

Skepptuna IK

Fotbollssektionen